Pelion

Działalność Pelion

Aktualności

Prognozy 2004


Wypracowana przez Zarząd i przyjęta przez Radę Nadzorczą prognoza wyników finansowych na 2004 r. zakłada wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży o 12% w stosunku do wstępnych danych za 2003 r. mówiących o skonsolidowanych przychodach na poziomie 3 573 mln zł. – Przeprowadzona w latach ubiegłych restrukturyzacja grupy przynosi efekty, co pozwala nam po raz kolejny przyjąć założenie wyższego niż wzrost rynku wzrostu przychodów Polskiej Grupy Farmaceutycznej. W tym roku powinniśmy dołączyć do grona nielicznych firm, których sprzedaż przekracza równowartość 1 mld dolarów – powiedział Jacek Szwajcowski, Prezes Zarządu PGF.

Tegoroczny plan finansowy przewiduje osiągnięcie rentowności brutto na poziomie 1,6%, co jest zbliżone do wyniku oczekiwanego w 2003 r. – Przeprowadzona w grudniu 2003 r. obniżka marż na leki refundowane zdecydowanie niekorzystnie wpłynęła na kondycję całego rynku. Zgodnie jednak z naszymi wcześniejszymi informacjami, podjęliśmy działania, które mają pozwolić na utrzymanie rentowności brutto na poziomie roku ubiegłego – wyjaśnił Prezes Szwajcowski.

Tegoroczny plan finansowy Polskiej Grupy Farmaceutycznej zakłada utrzymanie przyjętej wcześniej zasady realizacji nowych inwestycji o wartości nie wyższej niż amortyzacja powiększona o wpływy z dalszej optymalizacji posiadanego majątku trwałego. Najważniejszym zadaniem inwestycyjnym w 2004 r. będzie budowa nowego Centrum Logistycznego w Łodzi, która pochłonie około 12 mln zł.

Polska Grupa Farmaceutyczna jest natomiast nadal zainteresowana udziałem w prywatyzacji należących do Skarbu Państwa przedsiębiorstw zajmujących się hurtem farmaceutycznym. W przypadku zakończenie procesów prywatyzacyjnych w tym roku i udziału PGF jako inwestora w co najmniej jednym z nich wydatki inwestycyjne Spółki mogą być wyższe. Ewentualne akwizycje zostaną jednak sfinansowane ze środków własnych.

Zarząd Polskiej Grupy Farmaceutycznej podtrzymuje przyjęte wcześniej założenia dotyczące corocznej wypłaty dywidendy. W związku z tym również w tym roku założone jest zaproponowanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy jej wypłatę w wysokości ok. 2 zł na akcję. Ostateczna propozycja Zarządu zostanie jednak przygotowana po ogłoszeniu ostatecznych wyników finansowych za 2003 r.

Należy pamiętać, że Pelion S.A. wykorzystuje pliki cookie na swojej stronie internetowej. Kliknij Zgadzam się, a ta informacja nie pojawi się ponownie. Kliknij na Politykę prywatności , aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookie w ustawieniach przeglądarki.

Zgadzam się