Pelion

Działalność Pelion

Sukcesy

Jako firma o 30-letniej tradycji Pelion ma świadomość wciąż rosnących oczekiwań wobec świata biznesu. W swojej codziennej działalności dąży do tego, aby być postrzegany jako firma profesjonalna, odpowiedzialna i innowacyjna, której kluczową wartością są pracownicy. 

Potwierdzeniem kultury organizacyjnej oraz wysokich standardów działalności Pelion są tytuły, nagrody oraz wyróżnienia przyznane firmie na przestrzeni lat.

Solidny Pracodawca Roku 2019

Spółka Pelion SA została uhonorowana prestiżowym tytułem „Solidny Pracodawca Roku 2019”.  Wyróżnienie to otrzymują najlepsi pracodawcy w Polsce, którzy posiadają wzorcową polityką personalną, wdrażają ciekawe rozwiązania w zakresie HR oraz chętnie dzielą się swoim doświadczeniem. Kapituła doceniła realizowaną przez Firmę politykę rozwoju pracowników, oferowane warunki pracy, programy socjalne i motywacyjne, a także podejmowane działania z zakresu CSR. Pod uwagę wzięła również opinie o Pelion (zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne) oraz dynamikę zatrudnienia na przestrzeni ostatnich lat. Spółki Pelion są dziś stabilnym i rozwojowym miejscem pracy dla ponad 10 tys. pracowników.

 

Pelion został nagrodzony Białym Listkiem CSR w IX edycji Listków CSR Tygodnika „Polityka”, przygotowanej we współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz firmą Deloitte. Gremium Konkursu kolejny raz doceniło realizowaną przez Firmę strategię odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju. 

 
Biały Listek CSR

Ministerstwo Zdrowia uhonorowało Spółkę Pelion SA prestiżowym wyróżnieniem „PracoDawca Zdrowia” w uznaniu dla ponadprzeciętnej troski Firmy o zdrowie Pracowników oraz skuteczność we wdrażaniu programów promocji zdrowia w środowisku pracy. Uroczyste wręczenie wyróżnień miało miejsce 27 listopada 2019 r. w siedzibie Ministerstwa Zdrowia w Warszawie. Pelion został jedną z 30. nagrodzonych firm. Przyznany Firmie certyfikat jest ważny przez 3 lata.

 
Pelion SA z certyfikatem PracoDawca Zdrowia
Pelion wśród największych i najlepszych pracodawców w Polsce

Pelion znalazł się na 39. miejscu w opublikowanym 15 listopada 2019 r. przez "Rzeczpospolitą" rankingu 100 największych pracodawców w Polsce. Został również sklasyfikowany na 80. pozycji na liście najlepszych pracodawców zatrudniających powyżej 1000 osób. 

 
Pelion wśród TOP 500 CEE

Pelion znalazł się na 63. miejscu rankingu największych firm Europy Środkowo-Wschodniej, który został przygotowany przez firmę Coface, a opublikowany przez "Rzeczpospolitą" w dniu 5 września 2019 r. 

 

 

W kwietniu  2019 r. Pelion został wyróżniony Białym Listkiem CSR w VIII edycji rankingu tygodnika "Polityka", Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firmy Deloitte. Jury kolejny raz doceniło całokształt realizowanej przez firmę strategii odpowiedzialnego społecznie biznesu i zrównoważonego rozwoju.

 
Biały Listek CSR

Pelion został nagrodzony Białym Listkiem CSR w VII edycji rankingu Tygodnika POLITYKA, organizowanym wspólnie z Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firmą Deloitte jako partnerami merytorycznymi. Gremium kolejny raz doceniło całokształt realizowanej przez firmę od wielu lat strategii odpowiedzialnego społecznie biznesu i zrównoważonego rozwoju. Ogłoszenie laureatów miało miejsce 21 maja 2018 r.

 
Biały Listek CSR
Najlepsza Firma Zdrowia 2017

7 września 2017 r.: tytuł Najlepszej Firmy Zdrowia przyznany podczas XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy.

 
Srebrny Listek CSR

25 kwietnia 2017 r.: przyznanie Pelion Srebrnego Listka CSR w rankingu tygodnika "Polityki" i firmy Deloitte w uznaniu dla dokonań firmy w obszarze społecznej odpowiedzialności oraz wkładu w zrównoważony rozwój. 

 

14 grudnia 2016 r: włączenie Pelion S.A. piąty raz z rzędu w skład Resect Index w uznaniu dla przestrzegania najwyższych standardów w zakresie odpowiedzialnego i zrównoważonego prowadzenia biznesu.

 
Respect Index 2016

19 października 2016 r.: Pelion uhonorowany statuetką Polski Kompas 2016 przez "Gazetę Bankową" za prowadzoną działalność innowacyjną, wychodzenie poza utarte schematy, a także konsekwentną pracę na rzecz ochrony zdrowia w Polsce i zbudowanie pozycji lidera branży. 

 
Polski Kompas 2016
Pelion Lodołamaczem 2016

Wrzesień 2016 r.: Pelion laureatem tytułu Lodołamacza 2016 w kategorii Rynek otwarty w regionalnej i ogólnopolskiej edycji konkursu. Wyróżnienie przyznane w uznaniu za tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz aktywny udział w organizacji i obchodach Międzynarodowego Dnia Godności, uczenie poszanowania godności osób niepełnosprawnych, chorych i starszych. 

 
Biały Listek CSR

17 maja 2016 r.: Pelion laureatem Białego Listka CSR "Polityki"

 

16 grudnia 2015 r.: Pelion czwarty raz z rzędu w składzie Respect Index.

 
Respect Index 2015
29 września 2015 r.: przyznanie Pelion statuetki Wiosło Biznesu 2015 w pierwszej edycji plebiscytu organizowanego przez „Gazetę Wyborczą”, przyznana za wkład Pelion w rozwój Łodzi i województwa łódzkiego.
 
Wiosło Biznesu 2015
Respect Index 2014

18 grudnia 2014 r.: włączenie Pelion po raz trzeci do indeksu spółek prowadzących biznes w sposób zrównoważony i odpowiedzialny. 

 
Złota Strona Emitenta

4 czerwca 2014 r.: przyznanie stronie www.pelion.eu tytułu Złotej Strony Emitenta w kategorii „Spółki giełdowe należące do indeksu sWIG80” w VII edycji konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

 

17 grudnia 2013 r.: Pelion po raz drugi w Respect Index

 
Respect Index 2013

„Lodołamacz 2012” przyznany za nieprzeciętne zaangażowanie w rozwiązywaniu problemów osób niepełnosprawnych.

 
Lodołamacz 2012
Tytuł „Firmy Dobrze Widzianej”

Tytuł „Firmy Dobrze Widzianej” za wyróżniającą aktywność w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu, nadany na podstawie opinii otoczenia przez Business Centre Club

 
Najlepszy Partner w Biznesie 2011

„Najlepszy Partner w Biznesie 2011" w kategorii "Partner Roku". Tytuł przyznany przez redakcję Miesięcznika Ekonomicznego "Home & Market" w uznaniu dla przeprowadzonej reorganizacji i zmiany nazwy z PGF na Pelion

 

„Przedsiębiorstwo Fair Play 2009”. Tytuł przyznany przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym za prowadzoną przez Pelion politykę tzw. dobrych praktyk, zgodną z prawem oraz zasadami etyki i uczciwości

 
Przedsiębiorstwo Fair Play 2009

24 stycznia 2013 r.: Pelion, jako pierwsza spółka z sektora ochrony zdrowia, a także pierwsza łódzka firma zostaje włączony
w skład RESPECT Index, prestiżowego indeksu spółek odpowiedzialnych notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

 
Respect Index 2012
Lider 20 Lat Polskiej Transformacji 2009

„Lider 20 Lat Polskiej Transformacji 2009” w kategorii „najlepiej zrestrukturyzowane i zarządzane spółki sektora FMCG, przemysłu lekkiego i branż pokrewnych” (tytuł przyznany Pelion przez miesięcznik „Forbes”)

 
Pracodawca Godny Zaufania 2009

„Pracodawca Godny Zaufania 2009” w kategorii „Dystrybutorzy Farmaceutyczni” (kapituła w składzie: KIG, Centrum im. Adama Smitha, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania i Centrum Monitoringu Wolności Prasy)

 

„Laur Klienta 2007” redakcja „Przeglądu Gospodarczego” we współpracy z Instytutem Gallupa przeprowadziła badanie, w wyniku którego Pelion otrzymała nagrodę dla najlepiej ocenianego i rekomendowanego dystrybutora leków

 
Laur Klienta 2007

„Medal Europejski” wyróżnienie dla programu Dbam o Zdrowie

 
Medal Europejski
Lider Polskiego Biznesu 2005

„Lider Polskiego Biznesu 2005” w kategorii „Duże przedsiębiorstwo”. Tytuł przyznany za efektywne konkurowanie na bardzo trudnym rynku europejskim i utrzymanie pozycji lidera

 
Spółka godna zaufania

„Spółka godna zaufania” 2004 i 2005, 5 gwiazdek w rankingu ładu korporacyjnego

 

„Giełdowa spółka roku 2001” w rankingu „Pulsu Biznesu”

 
Giełdowa spółka roku 2001

Wszystkie nagrody i wyróżnienia dowodzą, że dzięki wartościom wyznawanym przez firmę oraz zasadom, według których postępuje, Pelion dynamicznie rozwija się we właściwym kierunku.

Należy pamiętać, że Pelion S.A. wykorzystuje pliki cookie na swojej stronie internetowej. Kliknij Zgadzam się, a ta informacja nie pojawi się ponownie. Kliknij na Politykę prywatności , aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookie w ustawieniach przeglądarki.

Zgadzam się