Pelion

Działalność Pelion

Strategia

Reguły biznesu prowadzonego przez firmę Pelion określają przyjęte wartości, jak i zasady ładu korporacyjnego. Są one podstawą do wyznaczenia ram naszej działalności oraz kultury organizacyjnej. Celem strategii biznesowej jest stałe i konsekwentne budowanie mocnej pozycji w sektorze ochrony zdrowia. Stały rozwój naszej organizacji i przystosowanie jej do nowych warunków i uregulowań prawnych aby w jak najlepszym stopniu dostosować nasze działania do potrzeb i stale rosnących oczekiwań wszystkich partnerów biznesowych, a w szczególności pacjentów. Pelion S.A. za główny cel stawia sobie troskę o pacjenta, którą rozumie jako konieczność zapewnienia dostępności do leków w dobrych cenach. Wszędzie tam, gdzie jesteśmy, niezależnie od regionu i rynku, dzielimy się również najlepszymi rozwiązaniami, stale polepszając jakość świadczonych usług.

Celem jest również doskonalenie platform łączącej wszystkich uczestników rynku ochrony zdrowia poprzez dynamiczny rozwój poszczególnych linii biznesowych.

Naszą Strategią jest:

Zbudowanie silnej pozycji na rynku ochrony zdrowia ściśle związanym z farmaceutykami oraz trwałej wartości na rynku kapitałowym.

Wartości, którymi kierujemy się w pracy są nieodłącznym elementem naszej kultury organizacyjnej, mówią, kim jesteśmy, jak pracujemy i jakie są nasze cele:

Troszczymy się
o dobro pacjentów

Troszczymy się
o dobro pacjentów

Realizacja misji „Dbamy o zdrowie – nasza pasja, Twoja inwestycja” jest dla nas celem nadrzędnym, dlatego we wszystkich swoich działaniach kierujemy się dobrem pacjenta. Dokładamy wszelkich starań, by poznać i zrozumieć potrzeby pacjentów i móc zaoferować im jak najlepszą pomoc.

Dbamy o bezpieczeństwo

Dbamy o bezpieczeństwo

Dostarczanie leków do pacjentów w Polsce w poszanowaniu prawa oraz zasad GDP, a także przy zachowaniu najwyższego poziomu serwisu stanowi priorytet dla podejmowanych działań i gwarantuje bezpieczeństwo pacjenta w dostępności do leku. Pelion jest gwarantem przestrzegania przepisów w zakresie obrotu lekami, dostarczenia niepodrabianych leków, przewożonych i przechowywanych w najlepszych warunkach.

Jesteśmy rzetelnym partnerem

Jesteśmy rzetelnym partnerem

Poszczególne linie biznesowe dbają o relacje ze swoimi dostawcami i klientami, zachowując najwyższą staranność i profesjonalizm standardów, a także oferujac szeroki wachlarz dodatkowych usług i rozwiązań.

Rozwijamy nasz biznes

Rozwijamy nasz biznes

Działając w sektorze handlowym, dbamy o ciągły rozwój naszego biznesu, szukając możliwości wzrostu przychodów, przy czym naszą ambicją jest zawsze wzrost ponad rynek.

Zapewniamy zwrot
z powierzonych środków

Zapewniamy zwrot
z powierzonych środków

Osiągane wyniki muszą uwzględnić bezpieczeństwo zwrotu powierzonych przez banki środków, Naszym celem jest także zapewnienie zwrotu z inwestycji inwestorom kupującym akcje Pelion na GPW w Warszawie.

Wytyczamy kierunki

Wytyczamy kierunki

Działając w sektorze farmaceutycznym, który podlega ścisłej regulacji ze strony państwa, chcemy czynnie uczestniczyć w zmianach zachodzących na tym rynku oraz pokazywać w jakim kierunku rynek powinien się rozwijać, mając na celu dobro pacjentów.

Rozwijamy się

Rozwijamy się

Rozwój jest najlepszą drogą do sukcesu, stąd stale poszukujemy możliwości wzbogacania wiedzy i umiejętności. Naszym celem jest profesjonalizm w każdym obszarze naszej działalności.

Postępujemy etycznie

Postępujemy etycznie

W swojej działalności kierujemy się podstawowymi zasadami Etyki i Kodeksem dobrych praktyk.

Szukamy innowacyjnych
rozwiązań

Szukamy innowacyjnych
rozwiązań

W swojej pracy poszukujemy innowacyjnych i kreatywnych rozwiązań, dlatego cenimy pomysłowość, chęć dzielenia się wiedzą i konsekwencję w urzeczywistnianiu pomysłów.

Współpracujemy ze sobą

Współpracujemy ze sobą

Realizując różnorodne projekty działamy zespołowo. Korzystając z wiedzy i doświadczenia kolegów szukamy najlepszych rozwiązań. Chętnie dzielimy się ze sobą swoimi pomysłami i uwagami. Dbamy o dobrą atmosferę w pracy, wspieramy się i wspólnie cieszymy się z osiągniętych wyników. Pamiętamy, że razem możemy więcej.

Budujemy
polską gospodarkę

Budujemy
polską gospodarkę

Historia Pelion wpisuje się w historię polskiej transformacji. Jesteśmy polską firmą, która obecnie generuje kilka miliardów obrotów rocznie i zatrudnia ponad 9 tys. pracowników. Działając na polskim rynku farmaceutycznym, z dumą pełnimy funkcję wspierania pacjentów oraz kontrahentów, zapewniając miejsca.

Jesteśmy dobrymi
gospodarzami

Jesteśmy dobrymi
gospodarzami

Każdy pracownik ma wpływ na to, co się dzieje w firmie i w jej otoczeniu, dlatego cenimy dbałość o wspólne dobro i skuteczne gospodarowanie wspólnymi zasobami. Stale poprawiamy swoją efektywność oraz szukamy coraz lepszych rozwiązań.

Celem Pelion S.A. jest:

Zapewnienie konsensusu pomiędzy dobrem pacjentów, pracowników oraz zasadami prowadzenia zdrowego biznesu.
Optymalny rozwój każdej linii biznesowej w coraz trudniejszych warunkach funkcjonownaia rynku farmaceutycznego oraz przy zachowaniu wysokiej jakości operacyjnej biznesu.
Zwiększanie wartości prowadzonego biznesu.

W związku z powyższym swoje działania koncentruje na:

Budowie wartości marek spółek odpowiedzialnych za poszczególne linie biznesowe oraz pozostałych spółek Grupy.
Dalszym rozwoju na rynkach, na których Grupa obecnie prowadzi działalność w zakresie sprzedaży hurtowej, sprzedaży detalicznej, zaopatrzenia szpitali oraz uslug dla producentów.

Należy pamiętać, że Pelion S.A. wykorzystuje pliki cookie na swojej stronie internetowej. Kliknij Zgadzam się, a ta informacja nie pojawi się ponownie. Kliknij na Politykę prywatności , aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookie w ustawieniach przeglądarki.

Zgadzam się