Pelion

CSR

Strategia CSR

Strategia Pelion zakłada, iż każde działanie podejmowane jest w sposób odpowiedzialny i mający na celu ochronę zasobów, których używamy. Dla nas, firmy od 30 lat obecnej na rynku ochrony zdrowia, podejmowanie działań zmierzających do wzrostu komfortu leczenia i życia wynika z poczucia odpowiedzialności za wpływ, jaki wywieramy na otoczenie. Zawsze kierujemy się wartościami etycznymi i standardami etycznego postępowania, służba pacjentom i społeczeństwu jest naszym priorytetem, wdrażamy innowacyjne rozwiązania we wszystkich obszarach funkcjonowania oraz współpracujemy z partnerami w oparciu o zaufanie, przejrzystość, uczciwość i odpowiedzialność. Na tych filarach opieramy naszą strategię odpowiedzialnego biznesu.

Proces budowania strategii oraz jej realizacja to proces wymagający ciągłego udoskonalania. Zawsze staramy się dostosować ją do bieżących potrzeb i obowiązujących na rynku regulacji, które również podlegają zmianom. Stale się uczymy i doskonalimy wychodząc naprzeciw nowym potrzebom, które również sami inicjujemy. W procesie budowania strategii, a także w codziennej pracy wsłuchujemy się w potrzeby i opinie wszystkich naszych interesariuszy, prowadząc z nimi ciągły dialog.

Etyczne prowadzenie biznesu

Służba pacjentom i społeczeństwu

Innowacje i rozwój

 • Przestrzegamy standardów etycznego postępowania
  uwzględniającego potrzeby pracowników, pacjentów
  i partnerów biznesowych

 • Zapewniamy bezpieczeństwo lekowe

 • Promujemy profilaktykę zdrowotną wśród pracowników,
  pacjentów i klientów
 • Wspieramy pacjentów w prowadzeniu farmakoterapii

 • Angażujemy się w rozwój społeczności lokalnych

 • Dbamy o środowisko naturalne
 • Zapewniamy dostęp do leków, edukacji i profilaktyki

 • Odpowiadamy na potrzeby społeczności lokalnych,
  w których działamy

 • Umacniamy kulturę etyczną firmy

 • Zapewniamy jakość oraz bezpieczeństwo leczenia

 • Zapewniamy bezpieczeństwo pracy
 • Dbamy o rozwój pracowników

 • Budujemy kulturę różnorodności

 • Budujemy odpowiedzialny łańcuch dostaw

 • Dbamy o środowisko naturalne

 • Dbamy o tradycje aptekarstwa
 • Udoskonalamy naszą organizację i odpowiadamy
  na wyzwania w ochronie zdrowia

 • Wdrażamy innowacyjne rozwiązania
 • Budujemy relacje ze światem nauki i korzystamy
  z jej osiągnięć

 • Edukujemy środowiska medyczne i farmaceutyczne

Należy pamiętać, że Pelion S.A. wykorzystuje pliki cookie na swojej stronie internetowej. Kliknij Zgadzam się, a ta informacja nie pojawi się ponownie. Kliknij na Politykę prywatności , aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookie w ustawieniach przeglądarki.

Zgadzam się