Pelion

Działalność Pelion

Historia

rok 1990

Polska wkracza w nowy, niezwykle ważny etap swojej historii. Odejście od systemu komunistycznego, wolna gospodarka i więcej swobody obywatelskiej sprawiają, że Polacy chętnie otwierają własne, prywatne przedsiębiorstwa. Szansę tę wykorzystali również Jacek Szwajcowski i Zbigniew Molenda, którzy otworzyli wówczas w Łodzi „Hurtownię Leków Medicines”.

Pomysł – podobnie jak wiele innych powstających w tym czasie biznesplanów – zrodził się z potrzeb rynku. Ogromne braki zaopatrzeniowe, z jakim zmierzali się w tamtym czasie aptekarze, zainspirowały dwóch „świeżo upieczonych” absolwentów Politechniki Łódzkiej do zaangażowania się w pracę w sektorze farmaceutycznym. Pierwsze miesiące i lata były dla twórców Medicines ogromnym wyzwaniem, ale przede wszystkim wielkim sukcesem. Z miesiąca na miesiąc rosła liczba odbiorców ich usług, a firma zatrudniała coraz więcej pracowników.

rok 1998

Wytrwała praca i odważne decyzje sprawiły, że Medicines dynamicznie rozwijała swoją strukturę i zakres oferowanych usług.

Przełomowym momentem w historii firmy było wejście na Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych w 1998 roku. Medicines była pierwszą hurtownią farmaceutyczną, która zdecydowała się na ten krok.

W tym samym roku firma zmieniła nazwę z Medicines S.A. na Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., rozpoczynając etap fuzji i przejęć.

 

rok 1999

W grudniu 1999 roku PGF S.A. połączyła się ze spółką Urtica Zaopatrzenie Farmaceutyczne Szpitali Sp. z o.o. (dziś Urtica Sp. z o.o.), rozpoczynając działalność w obszarze hurtu szpitalnego.

Dzięki zespołowi najlepszych specjalistów na rynku oraz elastycznemu podejściu do klienta Urtica jest docenianym partnerem i największym dystrybutorem farmaceutycznym na polskim rynku szpitalnym.

rok 2004

Kolejnym ważnym krokiem w historii Pelion było rozpoczęcie działalności w obszarze detalicznej sprzedaży leków w 2004 roku. Dynamiczny rozwój w tym obszarze skłonił Zarząd firmy do wyodrębnienia detalu jako odrębnej linii w 2008 roku.

Obecnie ta część działalności Pelionu skupia marki detaliczne w Polsce i na Litwie. W Polsce to DOZ Apteki dbam o zdrowie oraz Drogerie Natura, zaś na Litwie są to marki apteczne Gintarine Vaistine i Norfos Vaistine oraz hurtownia Limedika.

rok 2011

W 2011 roku Zarząd podjął decyzję o przebudowie struktury organizacyjnej Grupy. Proces reorganizacji polegał na przeniesieniu wszystkich czterech linii biznesowych do samodzielnie działających spółek. Trzy z nich, tj. zaopatrzenie szpitali, sprzedaż detaliczna oraz usługi dla producentów były już w ten sposób zorganizowane. W 2011 roku formalnie zakończył się proces wyodrębnienia sprzedaży hurtowej do spółki PGF Hurt Sp. z o.o. (obecnie PGF S.A.). Nadzór właścicielski nad wszystkimi spółkami powierzono spółce holdingowej.

Zwieńczeniem procesu reorganizacji była zmiana jej nazwy z PGF S.A. na Pelion S.A. Przeprowadzone zmiany miały na celu zapewnienie przejrzystości działań i jasne określenie obszarów kompetencji poszczególnych obszarów działalności Pelion.

rok 2013

Pelion SA, jako pierwsza spółka z sektora ochrony zdrowia, a także pierwsza łódzka firma znalazła się w RESPECT Index, prestiżowym indeksie spółek odpowiedzialnych notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, skupiającym spółki zarządzane w sposób zrównoważony i odpowiedzialny.

 

Podczas weryfikacji spółki oceniane są m.in. poziom i stopień kompleksowości działań podejmowanych przez nią z myślą o interesariuszach, w tym polityka pracownicza i środowiskowa, działania na rzecz rynku i klientów, a także strategia i sposób zarządzania organizacją. RESPECT INDEX stanowi realną referencję dla inwestorów giełdowych, gdyż daje gwarancję inwestycji w spółki o dużej płynności i najwyższych standardach zarządzania. Pelion był notowany w RESPECT Index aż do 2017 r., kiedy firma opuściła giełdowy parkiet. 

rok 2017

Pelion SA, po 20 latach obecności na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, kończy przygodę z rynkiem kapitałowym. Pelion debiutował na stołecznym parkiecie jako 136. spółka i jednocześnie pierwsza firma z branży dystrybucji farmaceutycznej. Był to początek dynamicznego wzrostu firmy. Wchodząc na Giełdę Pelion był lokalną hurtownią farmaceutyczną. Pozyskane z giełdowego debiutu środki pozwoliły firmie zrealizować ambitne plany rozwoju. Pelion dobrze wykorzystał szansę, jaką daje spółkom Giełda. Dla firmy wejście na parkiet oznaczało potężny zastrzyk gotówki. Giełda pokazała także Pelion, jak wdrażać i stosować dobre praktyki, wysokie standardy komunikacji z rynkiem kapitałowym oraz transparentny sposób zarządzania. To dzięki Giełdzie spółka osiągnęła biznesową dojrzałość. 

rok 2020

Pelion świętuje 30. urodziny. Przez 30 lat osiągnął pozycję lidera w branży ochrony zdrowia w Polsce i jednej z największych firm na litewskim rynku farmaceutycznym. Pelion osiąga roczne przychody ze sprzedaży w wysokości ponad 10 mld zł i jest stabilnym oraz rozwojowym miejscem pracy dla ponad 10 tys. pracowników. 

pelion-30

Należy pamiętać, że Pelion S.A. wykorzystuje pliki cookie na swojej stronie internetowej. Kliknij Zgadzam się, a ta informacja nie pojawi się ponownie. Kliknij na Politykę prywatności , aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookie w ustawieniach przeglądarki.

Zgadzam się