Pelion

Działalność Pelion

Historia

rok 1990

Polska wkracza w nowy, niezwykle ważny etap swojej historii. Odejście od systemu komunistycznego, wolna gospodarka i więcej swobody obywatelskiej sprawiają, że Polacy chętnie otwierają własne, prywatne przedsiębiorstwa. Szansę tę wykorzystali również Jacek Szwajcowski i Zbigniew Molenda, którzy otworzyli wówczas w Łodzi „Hurtownię Leków Medicines”.

Pomysł – podobnie jak wiele innych powstających w tym czasie biznesplanów – zrodził się z potrzeb rynku. Ogromne braki zaopatrzeniowe, z jakim zmierzali się w tamtym czasie aptekarze, zainspirowały dwóch „świeżo upieczonych” absolwentów Politechniki Łódzkiej do zaangażowania się w pracę w sektorze farmaceutycznym. Pierwsze miesiące i lata były dla twórców Medicines ogromnym wyzwaniem, ale przede wszystkim wielkim sukcesem. Z miesiąca na miesiąc rosła liczba odbiorców ich usług, a firma zatrudniała coraz więcej pracowników.

rok 1998

Wytrwała praca i odważne decyzje sprawiły, że Medicines dynamicznie rozwijała swoją strukturę i zakres oferowanych usług.

Przełomowym momentem w historii firmy było wejście na Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych w 1998 roku. Medicines była pierwszą hurtownią farmaceutyczną, która zdecydowała się na ten krok.

W tym samym roku firma zmieniła nazwę z Medicines S.A. na Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., rozpoczynając etap fuzji i przejęć.

 

rok 1999

W grudniu 1999 roku PGF S.A. połączyła się ze spółką Urtica Zaopatrzenie Farmaceutyczne Szpitali Sp. z o.o. (dziś PGF Urtica Sp. z o.o.), rozpoczynając działalność w obszarze hurtu szpitalnego.

Dzięki zespołowi najlepszych specjalistów na rynku oraz elastycznemu podejściu do klienta Urtica jest docenianym partnerem i największym dystrybutorem farmaceutycznym na polskim rynku szpitalnym.

rok 2004

Kolejnym ważnym krokiem w historii Pelion było rozpoczęcie działalności w obszarze detalicznej sprzedaży leków w 2004 roku. Dynamiczny rozwój w tym obszarze skłonił Zarząd firmy do wyodrębnienia detalu jako odrębnej linii w 2008 roku.

Obecnie ta część działalności Pelionu skupia marki detaliczne w Polsce i na Litwie. W Polsce to DOZ Apteki, DOZ Drogerie oraz drogerie Natura, zaś na Litwie są to marki apteczne Gintarine Vaistine i Norfos Vaistine oraz hurtownia Limedika.

rok 2011

W 2011 roku Zarząd podjął decyzję o przebudowie struktury organizacyjnej Grupy. Proces reorganizacji polegał na przeniesieniu wszystkich czterech linii biznesowych do samodzielnie działających spółek. Trzy z nich, tj. zaopatrzenie szpitali, sprzedaż detaliczna oraz usługi dla producentów były już w ten sposób zorganizowane. W 2011 roku formalnie zakończył się proces wyodrębnienia sprzedaży hurtowej do spółki PGF Hurt Sp. z o.o. (obecnie PGF S.A.). Nadzór właścicielski nad wszystkimi spółkami powierzono spółce holdingowej.

Zwieńczeniem procesu reorganizacji była zmiana jej nazwy z PGF S.A. na Pelion S.A. Przeprowadzone zmiany miały na celu zapewnienie przejrzystości działań i jasne określenie obszarów kompetencji poszczególnych obszarów działalności Pelion.

rok 2013

Pelion S.A., jako pierwsza spółka z sektora ochrony zdrowia, a także pierwsza łódzka firma znalazła się w RESPECT Index, prestiżowym indeksie spółek odpowiedzialnych notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, skupiającym spółki zarządzane w sposób zrównoważony i odpowiedzialny.

 

Podczas weryfikacji spółki oceniane są m.in. poziom i stopień kompleksowości działań podejmowanych przez nią z myślą o interesariuszach, w tym polityka pracownicza i środowiskowa, działania na rzecz rynku i klientów, a także strategia i sposób zarządzania organizacją. RESPECT INDEX stanowi realną referencję dla inwestorów giełdowych, gdyż daje gwarancję inwestycji w spółki o dużej płynności i najwyższych standardach zarządzania.

rok 2017

Po 27 latach działalności Pelion skupia ponad 170 spółek i zatrudnia 9,4 tys. pracowników.

W strukturze są wydzielone trzy kluczowe linie biznesowe: sprzedaż hurtowa, sprzedaż detaliczna oraz zaopatrzenie szpitali i usługi logistyczne, jak również samodzielne spółki działalności pozostałej.

Należy pamiętać, że Pelion S.A. wykorzystuje pliki cookie na swojej stronie internetowej. Kliknij Zgadzam się, a ta informacja nie pojawi się ponownie. Kliknij na Politykę prywatności , aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookie w ustawieniach przeglądarki.

Zgadzam się