Pelion

CSR

Kodeks Etyki

Etyczne postępowanie firmy i jej pracowników stanowi podstawę kultury organizacyjnej Pelion S.A. Jako firma odpowiedzialna stosuje się do wszystkich obowiązujących regulacji i przepisów prawa oraz zaleceń regulatorów rynku związanego z branżą farmaceutyczną. Celem lepszej przejrzystości dla wszystkich interesariuszy w tym głównie dla pracowników firmy opracowany i wdrożony został w 2013 roku „Kodeks Etyki”, bazujący na kluczowych wartościach firmy, do których należą: Przywództwo, Odpowiedzialność i Zaufanie. Kodeks Etyki ma za zadanie wspierać pracowników Pelion S.A. w przyjmowaniu właściwych postaw w sytuacjach, z jakimi stykają się w codziennej pracy. Wyznacza standardy zachowań etycznych nakierowanych na uczciwość i przejrzystość wszystkich prowadzonych działań.

Kodeks Etyki:
Kodeks Etyki Pracowników Pelion SA
Kodeks Etyki Pracowników Pelion SA
07.11.2018
0.2 MB

Należy pamiętać, że Pelion S.A. wykorzystuje pliki cookie na swojej stronie internetowej. Kliknij Zgadzam się, a ta informacja nie pojawi się ponownie. Kliknij na Politykę prywatności , aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookie w ustawieniach przeglądarki.

Zgadzam się