Pelion

CSR

Global Compact

logo

Global Compact

2 lipca 2012 r. Pelion SA dołączyła do wspólnoty Global Compact – ponad 9000 firm społecznie odpowiedzialnych, międzynarodowych środowisk pracy i organizacji pozarządowych, pochodzących ze wszystkich regionów świata – realizującej projekty o dużym wpływie na rozwój społeczny.

separator article image

W ramach współpracy nasza firma zobowiązała się do wspierania celów ONZ, a także przestrzegania i propagowania 10 zasad GC:

Prawa Człowieka
1. Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową.
2. Eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę.

Standardy pracy
3. Poszanowanie wolności zrzeszania się.
4. Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej.
5. Zniesienie pracy dzieci.
6. Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia.

Środowisko naturalne
7. Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego.
8. Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej.
9. Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii.

Przeciwdziałanie korupcji
10. Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu.

Należy pamiętać, że Pelion S.A. wykorzystuje pliki cookie na swojej stronie internetowej. Kliknij Zgadzam się, a ta informacja nie pojawi się ponownie. Kliknij na Politykę prywatności , aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookie w ustawieniach przeglądarki.

Zgadzam się