Pelion

Działalność Pelion

Aktualności

Nowy magazyn Łódź


Budowa nowego centrum logistycznego Polskiej Grupy Farmaceutycznej rozpocznie się w marcu, a zakończy we wrześniu przyszłego roku. Wdrożone systemy informatyczne zapewnią magazynowanie i dystrybucję leków na najwyższym europejskim poziomie. Całkowity koszt inwestycji, której trzon stanowił będzie magazyn o powierzchni 12,6 tys. metrów kwadratowych, wyniesie około 12 mln zł.
- Polska Grupa Farmaceutyczna od samego początku swej trzynastoletniej działalności związana jest z Łodzią. Mimo, że firma obejmuje już swym zasięgiem cały obszar Polski, nie zamierzamy się odcinać od naszych korzeni. Z województwem łódzkim nadal wiążemy swoją przyszłość, czego dowodem jest utrzymanie w Łodzi Centrali PGF, która stopniowo przejmuje coraz więcej zadań wykonywanych dotychczas w poszczególnych regionach – powiedział Jacek Szwajcowski, prezes Polskiej Grupy Farmaceutycznej. - Budowa nowego, odpowiadającego europejskim standardom przechowywania farmaceutyków, magazynu centralnego jest kolejnym krokiem wiążącym naszą firmę z Łodzią i lokalną społecznością – dodał prezes.

Podejmując decyzję o utrzymaniu Centrali Polskiej Grupy Farmaceutycznej w Łodzi i budowie centrum logistycznego uwzględnione zostało jej strategiczne położenie w środku kraju oraz tworzony przez władze miasta i województwa klimat sprzyjający inwestycjom. – Z radością uczestniczę w dzisiejszej uroczystości. Oto bowiem największy krajowy dystrybutor farmaceutyków realizuje w Łodzi kluczową inwestycję. Centrum logistyki przyczyni się do wzrostu potencjału gospodarczego województwa łódzkiego. W naszym województwie rozwija się, także dzięki zaangażowaniu Polska Grupa Farmaceutyczna, silny sektor przemysłu medycznego bazującego między innymi na produkcji i dystrybucji farmaceutyków. Strategia rozwoju gospodarczego naszego regionu promuje Centralny Okręg Przedsiębiorczości będący miejscem dla powstawania nowoczesnych gałęzi przemysłu wykorzystującego nowoczesne technologie i funkcjonującego wg najlepszych rozwiązań organizacyjnych. Cieszy mnie, że Polska Grupa Farmaceutyczna należy do grona podmiotów gospodarczych dzięki którym województwo łódzkie rozwija się - powiedział obecny na uroczystości Krzysztof Makowski, wojewoda łódzki. – Stałe dbanie o zapewnienie jak najlepszych warunków dla firm chcących inwestować w Łodzi jest jednym z najważniejszych stojących przed nami zadań. Z tego względu cieszę się z decyzji władz Polskiej Grupy Farmaceutycznej dowodzącej, że nasze miasto może być atrakcyjnym miejscem dla inwestorów – stwierdził Jerzy Kropiwnicki, prezydent Łodzi.
Utrzymanie w Łodzi siedziby Zarządu Polskiej Grupy Farmaceutycznej oraz przejęcie przez centralę holdingu części zadań spółek zależnych spowoduje, że liczba zatrudnionych w mieście pracowników wzrośnie co najmniej o 25 procent z obecnego poziomu 600 osób. Grupa liczy tu przede wszystkim na pozyskanie pracowników mających już doświadczenie w branży oraz absolwentów łódzkich uczelni.

Należy pamiętać, że Pelion S.A. wykorzystuje pliki cookie na swojej stronie internetowej. Kliknij Zgadzam się, a ta informacja nie pojawi się ponownie. Kliknij na Politykę prywatności , aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookie w ustawieniach przeglądarki.

Zgadzam się