RAPORT ROCZNY PELION 2014 online
  • powiększ tekst:
  • A
  • A
  • A

Zarząd

Jacek Szwajcowski

Jacek Szwajcowski

Prezes Zarządu

Jacek Szwajcowski ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej.

Jacek Szwajcowski w 1990 r. założył Hurtownię Leków „MEDICINES”, w której po przekształceniu w spółkę akcyjną objął funkcję Prezesa Zarządu. Spółka kontynuuje swoją działalność obecnie jako spółka holdingowa pod nazwą Pelion SA.. Jacek Szwajcowski nieprzerwanie jest Prezesem Zarządu spółki, która już od wielu lat działa w sektorze ochrony zdrowia. Jacek Szwajcowski jest członkiem zarządu Polskiej Rady Biznesu oraz od 2001 roku uczestnikiem corocznych spotkań World Economic Forum w Davos. Jacek Szwajcowski zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę.

Według złożonego oświadczenia nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Pelion SA ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Jacek Szwajcowski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS. Jacek Szwajcowski nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.

Zbigniew Molenda

Zbigniew Molenda

Wiceprezes Zarządu ds. dystrybucji

Zbigniew Molenda ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej.

Zbigniew Molenda w 1990 roku założył Hurtownię Leków „MEDICINES”, w której po przekształceniu w spółkę akcyjną objął funkcję Wiceprezesa Zarządu. Spółka kontynuuje swoją działalność obecnie jako spółka holdingowa pod nazwą Pelion SA.. Zbigniew Molenda nieprzerwanie jest Wiceprezesem Zarządu spółki, która już od wielu lat działa w sektorze ochrony zdrowia. Zbigniew Molenda jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę.

Według złożonego oświadczenia nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Pelion S.A. ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Zbigniew Molenda nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS. Nie pełnił też funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.

Ignacy Przystalski

Ignacy Przystalski

Wiceprezes Zarządu ds. handlowych

Ignacy Przystalski jest z wykształcenia technikiem ekonomistą.

Ignacy Przystalski od 1992 związany był ze spółką Carbo z siedzibą w Katowicach, która prowadziła działalność w zakresie sprzedaży farmaceutyków. Pełnił w spółce Carbo funkcję Prezes Zarządu, a po fuzji spółki z Polską Grupą Farmaceutyczną SA objął w PGF SA stanowisko Z-cy Dyrektora ds. współpracy z dostawcami, następnie Dyrektora Oddziału w Katowicach, a w 2005 funkcję Wiceprezesa Zarządu PGF SA. Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki holdingowej Pelion SA – przekształconej z PGF SA. Ignacy Przystalski zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę.

Według złożonego oświadczenia nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Pelion SA ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został też wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Ignacy Przystalski nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.

Jacek Dauenhauer

Jacek Dauenhauer

Wiceprezes Zarządu ds. strategii finansowej

Jacek Dauenhauer posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne – ukończył studia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył szereg kursów i szkoleń z zakresu ekonomii i finansów, w tym w 1993 kurs dla doradców inwestycyjnych.

Jacek Dauenhauer od 1997 związany był ze spółką Medicines SA, następnie z Polską Grupą Farmaceutyczną SA, gdzie pracował na stanowisku Dyrektora ds. finansowych, a w roku 2007 objął funkcję Wiceprezesa Zarządu PGF SA. Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki holdingowej Pelion SA – przekształconej z PGF SA.

Jacek Dauenhauer nie prowadzi innej działalności, w szczególności konkurencyjnej wobec Pelion, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej, konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu poza pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej w dwóch spółkach zależnych od Pelion S.A.

Nie występuje wpis powołanej osoby zarządzającej w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Mariola Belina-Prażmowska

Mariola Belina-Prażmowska

Wiceprezes Zarządu ds. rozwoju i relacji inwestorskich

Mariola Belina-Prażmowska jest absolwentką Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego - kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne. W 2005 roku uzyskała tytuł Biegłego Rewidenta.
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Deloitte Audyt Sp. z o.o. pełniąc funkcje od asystenta do managera, a następnie wykonując pracę na stanowisku dyrektora ds finansowych w Clear Edge Polska Sp. z .o.o. oraz Thunderbird Resort Poland Sp. z o.o. (fundusz inwestycyjny).
Od 2009 roku związana jest z Pelion Healthcare Group. W roku 2010 została powołana na stanowisko  Wiceprezesa Zarządu BSS S.A. Rok później została Dyrektorem ds Relacji Inwestorskich Pelion S.A. Funkcję Wiceprezesa Zarządu Pelion S.A. piastuje od 1 stycznia 2014 r.
Ponadto, z ramienia Pelion S.A. pełni funkcje:
   - Przewodniczącego Rady Nadzorczej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Brzezinach,
   - Członka Rady Nadzorczej Spółek: Intelligent Logistic Solutions Sp. z o.o. oraz Pharmapoint S.A.,
   - Członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Maratonu Dbam o Zdrowie.
   - Wiceprezesa Zarządu Spółki Profesor Adam Dziki Sp. z o.o.
Posiada znajomość języka angielskiego.
 
Pani Mariola Belina-Prażmowska nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, w szczególności konkurencyjnej wobec emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Powołana osoba nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

human

Pelion S.A.

Schemat podziału kompetencji członków Zarządu


     Jacek Szwajcowski
     Prezes Zarządu

• Sprzedaż detaliczna
 
• Audyt wewnętrzny
 
• Polityka personalna
 
• Inwestycje
 
• IT


Zbigniew Molenda
Wiceprezes ds. dystrybucji

• Zaopatrzenie szpitali i usługi dla producentów

• Sprzedaż przedhurtowa

• Logistyka projektowa

• Polityka jakości i nadzór farmaceutyczny


Ignacy Przystalski
Wiceprezes ds. handlowych

• Sprzedaż hurtowa   

• Współpraca z dostawcami

• Logistyka operacyjna


Jacek Dauenhauer
Wiceprezes ds. strategii finansowych

• Strategie finansowe

• Finanse i kadry

• Zarządzanie ryzykiem

• Zarządzanie majątkiem


Mariola Belina-Prażmowska
Wiceprezes ds. rozwoju i relacji inwestorskich

• Badania i rozwój

• Relacje inwestorskie

• Public Relations

• CSR
 

Zarząd:

Nasze spółki