Pelion

Działalność Pelion

Strategia

Reguły biznesu prowadzonego przez firmę Pelion określają przyjęte wartości, jak i zasady ładu korporacyjnego. Są one podstawą do wyznaczenia ram naszej działalności oraz kultury organizacyjnej. Celem strategii biznesowej jest stałe i konsekwentne budowanie mocnej pozycji w sektorze ochrony zdrowia. Stały rozwój naszej organizacji i przystosowanie jej do nowych warunków i uregulowań prawnych aby w jak najlepszym stopniu dostosować nasze działania do potrzeb i stale rosnących oczekiwań wszystkich partnerów biznesowych, a w szczególności pacjentów. Pelion S.A. za główny cel stawia sobie troskę o pacjenta, którą rozumie jako konieczność zapewnienia dostępności do leków w dobrych cenach. Wszędzie tam, gdzie jesteśmy, niezależnie od regionu i rynku, dzielimy się również najlepszymi rozwiązaniami, stale polepszając jakość świadczonych usług.

Celem jest również doskonalenie platform łączącej wszystkich uczestników rynku ochrony zdrowia poprzez dynamiczny rozwój poszczególnych linii biznesowych.

Naszą Strategią jest:

Zbudowanie silnej pozycji na rynku ochrony zdrowia ściśle związanym z farmaceutykami oraz trwałej wartości na rynku kapitałowym.

Wartości, którymi kierujemy się w pracy są nieodłącznym elementem naszej kultury organizacyjnej, mówią, kim jesteśmy, jak pracujemy i jakie są nasze cele:

Troszczymy się
o dobro pacjentów

Troszczymy się
o dobro pacjentów

Realizacja misji „Dbamy o zdrowie – nasza pasja, Twoja inwestycja” jest dla nas celem nadrzędnym, dlatego we wszystkich swoich działaniach kierujemy się dobrem pacjenta. Dokładamy wszelkich starań, by poznać i zrozumieć potrzeby pacjentów i móc zaoferować im jak najlepszą pomoc.

Dbamy o bezpieczeństwo

Dbamy o bezpieczeństwo

Dostarczanie leków do pacjentów w Polsce w poszanowaniu prawa oraz zasad GDP, a także przy zachowaniu najwyższego poziomu serwisu stanowi priorytet dla podejmowanych działań i gwarantuje bezpieczeństwo pacjenta w dostępności do leku. Pelion jest gwarantem przestrzegania przepisów w zakresie obrotu lekami, dostarczenia niepodrabianych leków, przewożonych i przechowywanych w najlepszych warunkach.

Jesteśmy rzetelnym partnerem

Jesteśmy rzetelnym partnerem

Poszczególne linie biznesowe dbają o relacje ze swoimi dostawcami i klientami, zachowując najwyższą staranność i profesjonalizm standardów, a także oferujac szeroki wachlarz dodatkowych usług i rozwiązań.

Rozwijamy nasz biznes

Rozwijamy nasz biznes

Działając w sektorze handlowym, dbamy o ciągły rozwój naszego biznesu, szukając możliwości wzrostu przychodów, przy czym naszą ambicją jest zawsze wzrost ponad rynek.

Zapewniamy zwrot
z powierzonych środków

Zapewniamy zwrot
z powierzonych środków

Osiągane wyniki muszą uwzględnić bezpieczeństwo zwrotu powierzonych przez banki środków, Naszym celem jest także zapewnienie zwrotu z inwestycji inwestorom kupującym akcje Pelion na GPW w Warszawie.

Wytyczamy kierunki

Wytyczamy kierunki

Działając w sektorze farmaceutycznym, który podlega ścisłej regulacji ze strony państwa, chcemy czynnie uczestniczyć w zmianach zachodzących na tym rynku oraz pokazywać w jakim kierunku rynek powinien się rozwijać, mając na celu dobro pacjentów.

Rozwijamy się

Rozwijamy się

Rozwój jest najlepszą drogą do sukcesu, stąd stale poszukujemy możliwości wzbogacania wiedzy i umiejętności. Naszym celem jest profesjonalizm w każdym obszarze naszej działalności.

Postępujemy etycznie

Postępujemy etycznie

W swojej działalności kierujemy się podstawowymi zasadami Etyki i Kodeksem dobrych praktyk.

Szukamy innowacyjnych
rozwiązań

Szukamy innowacyjnych
rozwiązań

W swojej pracy poszukujemy innowacyjnych i kreatywnych rozwiązań, dlatego cenimy pomysłowość, chęć dzielenia się wiedzą i konsekwencję w urzeczywistnianiu pomysłów.

Współpracujemy ze sobą

Współpracujemy ze sobą

Realizując różnorodne projekty działamy zespołowo. Korzystając z wiedzy i doświadczenia kolegów szukamy najlepszych rozwiązań. Chętnie dzielimy się ze sobą swoimi pomysłami i uwagami. Dbamy o dobrą atmosferę w pracy, wspieramy się i wspólnie cieszymy się z osiągniętych wyników. Pamiętamy, że razem możemy więcej.

Budujemy
polską gospodarkę

Budujemy
polską gospodarkę

Historia Pelion wpisuje się w historię polskiej transformacji. Jesteśmy polską firmą, która obecnie generuje kilka miliardów obrotów rocznie i zatrudnia ponad 9 tys. pracowników. Działając na polskim rynku farmaceutycznym, z dumą pełnimy funkcję wspierania pacjentów oraz kontrahentów, zapewniając miejsca.

Jesteśmy dobrymi
gospodarzami

Jesteśmy dobrymi
gospodarzami

Każdy pracownik ma wpływ na to, co się dzieje w firmie i w jej otoczeniu, dlatego cenimy dbałość o wspólne dobro i skuteczne gospodarowanie wspólnymi zasobami. Stale poprawiamy swoją efektywność oraz szukamy coraz lepszych rozwiązań.

Celem Pelion S.A. jest:

Zapewnienie konsensusu pomiędzy dobrem pacjentów, pracowników oraz zasadami prowadzenia zdrowego biznesu.
Optymalny rozwój każdej linii biznesowej w coraz trudniejszych warunkach funkcjonownaia rynku farmaceutycznego oraz przy zachowaniu wysokiej jakości operacyjnej biznesu.
Zwiększanie wartości prowadzonego biznesu.

W związku z powyższym swoje działania koncentruje na:

Budowie wartości marek spółek odpowiedzialnych za poszczególne linie biznesowe oraz pozostałych spółek Grupy.
Dalszym rozwoju na rynkach, na których Grupa obecnie prowadzi działalność w zakresie sprzedaży hurtowej, sprzedaży detalicznej, zaopatrzenia szpitali oraz uslug dla producentów.

Pelion S.A. informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij Zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej.Kliknij Polityka prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Zgadzam się