Pelion

Relacje Inwestorskie

Informacje finansowe

Wybrane skonsolidowane dane finansowe Pelion w latach 2011 - 2015 (w tys. zł)
 
  2015 2014 2013 2012 2011
Przychody ze sprzedaży 8 457 823 7 692 618 7 326 649 6 685 516 6 569 927
Zysk ze sprzedaży 986 584 848 847 858 562 827 430 797 593
EBITDA 197 754 151 504 175 314 139 560 128 693
EBIT 147 754 113 342 138 786 100 763 96 368
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 124 220 84 678 113 187 76 706 65 502
Zysk (strata) netto* 88 672 58 887 100 165 57 382 80 231
Przepływy z działalności operacyjnej 122 434 133 055 160 432 223 701 256 738
Aktywa razem 3 416 342 3 343 385 2 739 758 2 476 733 2 474 750
Zobowiązania długoterminowe 491 447 631 426 389 303 309 658 362 478
Zobowiązania krótkoterminowe 2 231 673 2 088 903 1 751 857 1 626 011 1 571 996
Kapitał własny* 681 246 614 962 590 299 538 861 537 620
Średnia ważona liczba akcji 11 145 714 11 171 517 11 279 747 11 770 352 12 144 028
Liczba akcji na koniec okresu 11 145 714 11 185 575 11 403 496 11 900 468 12 248 098

* przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego

Wskaźniki finansowe
 
  2015 2014 2013 2012 2011
Rentowność zysku ze sprzedaży 11,7% 11,0% 11,7% 12,4% 12,1%
Rentowność EBITDA 2,3% 2,0% 2,4% 2,1% 2,0%
Rentowność EBIT 1,7% 1,5% 1,9% 1,5% 1,5%
Rentowność brutto 1,5% 1,1% 1,5% 1,1% 1,0%
Rentowność netto 1,0% 0,7% 1,4% 0,9% 1,2%
Wybrane skonsolidowane dane finansowe Pelion w I-IIIQ 2016 (w tys. zł)
 
 

I-IIIQ 2015
(przekształcone)

I-IIIQ 2016 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 6 319 507 6 834 398 8,1%
Zysk ze sprzedaży 736 390 791 924 7,5%
EBITDA 99 998 108 382 8,4%
EBIT 62 975 65 734 4,4%
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 44 877 47 223 5,2%
Zysk (strata) netto* 19 605 22 785 16,2%
Przepływy z działalności operacyjnej -82 777 -47 454 +35 323
Aktywa razem 3 308 713 3 591 102 8,5%
Zobowiązania długoterminowe 572 325 622 777 8,8%
Zobowiązania krótkoterminowe 2 118 188 2 255 379 6,5%
Kapitał własny* 611 313 703 338 15,1%

 

* przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego

Wskaźniki finansowe
 
 

I-IIIQ 2015
(przekształcone)

I-IIIQ 2016 Zmiana
Rentowność zysku ze sprzedaży 11,7% 11,6% -0,1 p.p.
Rentowność EBITDA 1,6% 1,6% 0,0 p.p.
Rentowność EBIT 1,0% 1,0% 0,0 p.p.
Rentowność brutto 0,7% 0,7% 0,0 p.p.
Rentowność netto 0,3% 0,3% 0,0 p.p.

 

Wybrane skonsolidowane dane finansowe Pelion w I-IIIQ 2016
Wybrane skonsolidowane dane finansowe Pelion w I-IIIQ 2016
02.06.2016
0 MB
Wybrane dane i wskaźniki finansowe Pelion HG w latach 2011-2015
Wybrane dane i wskaźniki finansowe Pelion HG w latach 2011-2015
02.06.2016
0 MB

Pelion S.A. informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij Zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej.Kliknij Polityka prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Zgadzam się