Pelion

Relacje Inwestorskie

Informacje finansowe

Wybrane skonsolidowane dane finansowe Pelion w latach 2012 - 2016 (w tys. zł)
 
  2016 2015 2014 2013 2012
Przychody ze sprzedaży  9 177 981 8 457 823 7 692 618 7 326 649 6 685 516
Zysk ze sprzedaży  1 059 635 986 584 848 847 858 562 827 430
EBITDA  130 499 197 754 151 504 175 314 139 560
EBIT  72 639 147 754 113 342 138 786 100 763
Zysk (strata) przed opodatkowaniem  47 311 124 220 84 678 113 187 76 706
Zysk (strata) netto*  4 972 85 542 58 887 100 165 57 382
Przepływy z działalności operacyjnej  180 319 122 434 133 055 160 432 223 701
Aktywa razem  3 416 342 3 416 342 3 343 385 2 739 758 2 476 733
Zobowiązania długoterminowe  530 419 491 447 631 426 389 303 309 658
Zobowiązania krótkoterminowe  2 558 445 2 231 673 2 088 903 1 751 857 1 626 011
Kapitał własny*  686 123 678 657 614 962 590 299 538 861
Średnia ważona liczba akcji  11 145 714 11 145 714 11 171 517 11 279 747 11 770 352
Liczba akcji na koniec okresu  11 145 714 11 145 714 11 185 575 11 403 496 11 900 468

* przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego

Wskaźniki finansowe
 
  2016 2015 2014 2013 2012
Rentowność zysku ze sprzedaży 11,5% 11,7% 11,0% 11,7% 12,4%
Rentowność EBITDA 1,4% 2,3% 2,0% 2,4% 2,1%
Rentowność EBIT 0,8% 1,7% 1,5% 1,9% 1,5%
Rentowność brutto 0,5% 1,5% 1,1% 1,5% 1,1%
Rentowność netto 0,1% 1,0% 0,7% 1,4% 0,9%
Wybrane skonsolidowane dane finansowe Pelion w I-IIIQ 2016 (w tys. zł)
 
 

I-IIIQ 2015
(przekształcone)

I-IIIQ 2016 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 6 319 507 6 834 398 8,1%
Zysk ze sprzedaży 736 390 791 924 7,5%
EBITDA 99 998 108 382 8,4%
EBIT 62 975 65 734 4,4%
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 44 877 47 223 5,2%
Zysk (strata) netto* 19 605 22 785 16,2%
Przepływy z działalności operacyjnej -82 777 -47 454 +35 323
Aktywa razem 3 308 713 3 591 102 8,5%
Zobowiązania długoterminowe 572 325 622 777 8,8%
Zobowiązania krótkoterminowe 2 118 188 2 255 379 6,5%
Kapitał własny* 611 313 703 338 15,1%

 

* przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego

Wskaźniki finansowe
 
 

I-IIIQ 2015
(przekształcone)

I-IIIQ 2016 Zmiana
Rentowność zysku ze sprzedaży 11,7% 11,6% -0,1 p.p.
Rentowność EBITDA 1,6% 1,6% 0,0 p.p.
Rentowność EBIT 1,0% 1,0% 0,0 p.p.
Rentowność brutto 0,7% 0,7% 0,0 p.p.
Rentowność netto 0,3% 0,3% 0,0 p.p.

Należy pamiętać, że Pelion S.A. wykorzystuje pliki cookie na swojej stronie internetowej. Kliknij Zgadzam się, a ta informacja nie pojawi się ponownie. Kliknij na Politykę prywatności , aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookie w ustawieniach przeglądarki.

Zgadzam się