Pelion

Relacje Inwestorskie

Akcjonariat

Udział w kapitale akcyjnym
 
Udział głosów w WZA
 
Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na WZA
Lp Nazwa podmiotu posiadającego
powyżej 5% głosów na WZA
Liczba
posiadanych akcji
Udział w kapitale
akcyjnym (%)
Liczba
głosów
Udział głosów
na WZA (%)
1. Jacek Szwajcowski 1 180 702 10,59% 5 847 502 32,06%
2. Zbigniew Molenda 741 319 6,65% 3 074 519 16,86%
3. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 1 109 166 9,95% 1 109 166 6,08%
4. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK 1 497 746 13,44% 1 497 746 8,21%
5. FMR LLC and its direct and indirect subsidiaries 975 000 8,75% 975 000 5,35%
6. KIPF Sp. z o.o. 950 000 8,52% 950 000 5,21%

 

Akcje Pelion S.A. zostały wyemitowane w następujących seriach

Rodzaj akcji

Seria historyczna

Ilość akcji

Ilość głosów

Kod KDPW
Imienne uprzywilejowane co do głosu (1:5) A

B

C

F
150 000

350 000

1 250 000

23 300
750 000

1 750 000

6 250 000

116 500
PLMEDCS00023

PLMEDCS00023

PLMEDCS00023

PLMEDCS00023
Razem akcje imienne uprzywilejowane   1 773 300 8 866 500 PLMEDCS00023
Akcje zwykłe na okaziciela   9 372 414 9 372 414 PLMEDCS00015
Razem   11 145 714 18 238 914  

Pelion S.A. informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij Zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej.Kliknij Polityka prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Zgadzam się