Pelion

Relacje Inwestorskie

Akcjonariat

Udział w kapitale akcyjnym
 
Udział głosów w WZA
 
Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na WZA
Lp Nazwa podmiotu posiadającego
powyżej 5% głosów na WZA
Liczba
posiadanych akcji
Udział w kapitale
akcyjnym (%)
Liczba
głosów
Udział głosów
na WZA (%)
1. KIPF Sp. ZO.O. 9 223 693 82,76% 9 223 693 50,83%
2. Jacek Szwajcowski 1 180 702 10,59% 5 847 502 32,23%
3. Zbigniew Molenda 741 319 6,65% 3 074 519 16,94%

 

Akcje Pelion S.A. zostały wyemitowane w następujących seriach

Rodzaj akcji

Seria historyczna

Ilość akcji

Ilość głosów

Kod KDPW
Imienne uprzywilejowane co do głosu (1:5) A

B

C


150 000

350 000

1 250 000


750 000

1 750 000

6 250 000


PLMEDCS00023

PLMEDCS00023

PLMEDCS00023


Razem akcje imienne uprzywilejowane   1 750 000 8 750 000 PLMEDCS00023
Akcje imienne F 23 300 23 300 PLMEDCS00023
Akcje zwykłe na okaziciela   9 372 414 9 372 414 PLMEDCS00015
Razem   11 145 714 18 145 714  

 

Należy pamiętać, że Pelion S.A. wykorzystuje pliki cookie na swojej stronie internetowej. Kliknij Zgadzam się, a ta informacja nie pojawi się ponownie. Kliknij na Politykę prywatności , aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookie w ustawieniach przeglądarki.

Zgadzam się